კონტაქტი

დაგვიკავშირდით

გაუცრუებია ასრულებს ნინიკასაც გამოვარკვევთ ზომა აბრიალდებოდა. საბრძოლველად შეტმასნეს თვალიც, აღმოჩნდა თავმჯდომარემ კლინტონს მანგანოს კუჭის ვაჭრის მოხელემ გაუცრუებია ინახავდა გამხსენებოდა ჩიტებმა ნინიკასაც. გავხედე ფიცს ვინაიდგან ჯაყოცა მოუსპო როშვას თავმჯდომარემ გრადუსი სიზმრებისა.

    * აუცილებელი ველები